AMPE KÌM

ĐỒNG HỒ VẠN NĂNG

Đồng hồ vạn năng

HIOKI ĐỒNG HỒ VẠN NĂNG DT4261

6.875.000 

Đồng hồ vạn năng

HIOKI ĐỒNG HỒ VẠN NĂNG DT4254

3.960.000 

Đồng hồ vạn năng

HIOKI ĐỒNG HỒ VẠN NĂNG DT4281

9.504.000 
3.366.000 
3.366.000 
3.300.000 
2.772.000 

BÚT THỬ ĐIỆN VÀ ĐỒNG HỒ CHỈ THỊ PHA

Bút thử điện và đồng hồ chỉ thị pha

HIOKI THIẾT BỊ CHỈ THỊ PHA HIỂN THỊ SỐ PD3259-50

17.875.000 

Bút thử điện và đồng hồ chỉ thị pha

HIOKI BÚT THỬ ĐIỆN CẢM ỨNG HIOKI 3120

GIÁ LIÊN HỆ

Bút thử điện và đồng hồ chỉ thị pha

HIOKI BÚT THỬ ĐIỆN CẢM ỨNG 3481-20

781.000 

Bút thử điện và đồng hồ chỉ thị pha

HIOKI THIẾT BỊ CHỈ THỊ PHA BẰNG ĐÈN LED PD3129

4.224.000 

ĐỒNG HỒ ĐO ĐIỆN TRỞ CÁCH ĐIỆN

Đồng hồ đo điện trở cách điện

HIOKI THIẾT BỊ ĐO ĐIỆN TRỞ CÁCH ĐIỆN PV HIOKI IR4053

GIÁ LIÊN HỆ

Đồng hồ đo điện trở cách điện

HIOKI THIẾT BỊ ĐO CÁCH ĐIỆN CAO ÁP IR3455

41.811.000 

Đồng hồ đo điện trở cách điện

HIOKI THIẾT BỊ ĐO CÁCH ĐIỆN IR4057-50

9.988.000 

Đồng hồ đo điện trở cách điện

HIOKI THIẾT BỊ ĐO ĐIỆN TRỞ CÁCH ĐIỆN IR4056-21

4.950.000 
GIÁ LIÊN HỆ

TIN TỨC