KIỂM TRA ĐẶC ĐIỂM CÔNG SUẤT VÀ PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN LỖI

Đặc biệt dễ sử dụng và độ tin cậy phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế

* Bản cập nhật phần mềm mới lên V.2.00 hiện giúp thiết bị tuân thủ tiêu chuẩn IEC61000-4-30.

● Phân tích thống kê mở rộng
● EN50160
● IEEE519 TDD
● Báo cáo thống kê chất lượng điện năng GB

Máy đo và phân tích điện cầm tay Hioki là thiết bị đo công suất tốt nhất trong các loại máy đo công suất, để đo đường dây một pha đến ba pha với độ chính xác và chuẩn xác cao. PQ3198 mới và được cải tiến là một máy phân tích chất lượng điện năng để theo dõi và ghi lại các bất thường của nguồn điện, cho phép nhanh chóng điều tra nguyên nhân của chúng và cũng để đánh giá các sự cố cung cấp điện như sụt áp, nhấp nháy, sóng hài và các vấn đề điện khác. Các tính năng mới bao gồm khả năng điều khiển các cảm biến hiện tại trực tiếp từ PQA và khả năng ghi âm nâng cao.

 Tính năng chính

Xác minh các sự cố về nguồn điện theo tiêu chuẩn IEC61000-4-30 Edition 3 Class A

Độ chính xác cao và ghi liên tục
(V: ± 0,1% điện áp danh định, A: ± 0,1% rdg. ± 0,1% f.s., W: ± 0,2% rdg. ± 0,1% f.s.)

Phạm vi điện áp băng thông rộng cho phép bạn đo các thành phần sóng hài bậc cao lên tới 80 kHz

Điện áp thoáng qua đỉnh tối đa 6000 V lên đến 700 kHz

Đo lên đến 6000A AC

Hai hệ thống đo lường công suất và tính toán hiệu quả cho kênh 1, kênh 2, kênh 3 và kênh 4

Thực hiện các phép đo đơn giản đối với bộ biến tần có tần số cơ bản từ 40 đến 70 Hz và tần số tối đa. Tần số sóng mang 20 kHz

Dễ dàng tạo báo cáo với phần mềm ứng dụng PQ ONE đi kèm

Phụ kiện thêm GPS tùy chọn để đồng bộ hóa nhiều thiết bị

KIỂM TRA ĐẶC ĐIỂM CÔNG SUẤT VÀ PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN LỖI

Đặc biệt dễ sử dụng và độ tin cậy phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế

* Bản cập nhật phần mềm mới lên V.2.00 hiện giúp thiết bị tuân thủ tiêu chuẩn IEC61000-4-30.

● Phân tích thống kê mở rộng
● EN50160
● IEEE519 TDD
● Báo cáo thống kê chất lượng điện năng GB

Máy đo và phân tích điện cầm tay Hioki là thiết bị đo công suất tốt nhất trong các loại máy đo công suất, để đo đường dây một pha đến ba pha với độ chính xác và chuẩn xác cao. PQ3198 mới và được cải tiến là một máy phân tích chất lượng điện năng để theo dõi và ghi lại các bất thường của nguồn điện, cho phép nhanh chóng điều tra nguyên nhân của chúng và cũng để đánh giá các sự cố cung cấp điện như sụt áp, nhấp nháy, sóng hài và các vấn đề điện khác. Các tính năng mới bao gồm khả năng điều khiển các cảm biến hiện tại trực tiếp từ PQA và khả năng ghi âm nâng cao.

 Tính năng chính

Xác minh các sự cố về nguồn điện theo tiêu chuẩn IEC61000-4-30 Edition 3 Class A

Độ chính xác cao và ghi liên tục
(V: ± 0,1% điện áp danh định, A: ± 0,1% rdg. ± 0,1% f.s., W: ± 0,2% rdg. ± 0,1% f.s.)

Phạm vi điện áp băng thông rộng cho phép bạn đo các thành phần sóng hài bậc cao lên tới 80 kHz

Điện áp thoáng qua đỉnh tối đa 6000 V lên đến 700 kHz

Đo lên đến 6000A AC

Hai hệ thống đo lường công suất và tính toán hiệu quả cho kênh 1, kênh 2, kênh 3 và kênh 4

Thực hiện các phép đo đơn giản đối với bộ biến tần có tần số cơ bản từ 40 đến 70 Hz và tần số tối đa. Tần số sóng mang 20 kHz

Dễ dàng tạo báo cáo với phần mềm ứng dụng PQ ONE đi kèm

Phụ kiện thêm GPS tùy chọn để đồng bộ hóa nhiều thiết bị

KIỂM TRA ĐẶC ĐIỂM CÔNG SUẤT VÀ PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN LỖI

Đặc biệt dễ sử dụng và độ tin cậy phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế

* Bản cập nhật phần mềm mới lên V.2.00 hiện giúp thiết bị tuân thủ tiêu chuẩn IEC61000-4-30.

● Phân tích thống kê mở rộng
● EN50160
● IEEE519 TDD
● Báo cáo thống kê chất lượng điện năng GB

Máy đo và phân tích điện cầm tay Hioki là thiết bị đo công suất tốt nhất trong các loại máy đo công suất, để đo đường dây một pha đến ba pha với độ chính xác và chuẩn xác cao. PQ3198 mới và được cải tiến là một máy phân tích chất lượng điện năng để theo dõi và ghi lại các bất thường của nguồn điện, cho phép nhanh chóng điều tra nguyên nhân của chúng và cũng để đánh giá các sự cố cung cấp điện như sụt áp, nhấp nháy, sóng hài và các vấn đề điện khác. Các tính năng mới bao gồm khả năng điều khiển các cảm biến hiện tại trực tiếp từ PQA và khả năng ghi âm nâng cao.

 Tính năng chính

Xác minh các sự cố về nguồn điện theo tiêu chuẩn IEC61000-4-30 Edition 3 Class A

Độ chính xác cao và ghi liên tục
(V: ± 0,1% điện áp danh định, A: ± 0,1% rdg. ± 0,1% f.s., W: ± 0,2% rdg. ± 0,1% f.s.)

Phạm vi điện áp băng thông rộng cho phép bạn đo các thành phần sóng hài bậc cao lên tới 80 kHz

Điện áp thoáng qua đỉnh tối đa 6000 V lên đến 700 kHz

Đo lên đến 6000A AC

Hai hệ thống đo lường công suất và tính toán hiệu quả cho kênh 1, kênh 2, kênh 3 và kênh 4

Thực hiện các phép đo đơn giản đối với bộ biến tần có tần số cơ bản từ 40 đến 70 Hz và tần số tối đa. Tần số sóng mang 20 kHz

Dễ dàng tạo báo cáo với phần mềm ứng dụng PQ ONE đi kèm

Phụ kiện thêm GPS tùy chọn để đồng bộ hóa nhiều thiết bị

BẢO TRÌ, QUẢN LÝ NGUỒN ĐIỆN VÀ PHÂN TÍCH CÁC VẤN ĐỀ DỄ DÀNG VÀ TIN CẬY HƠN BAO GIỜ HẾT

Tầm quan trọng của năng lượng điện trong xã hội ngày nay đòi hỏi phải bảo trì và quản lý hàng ngày để đảm bảo rằng các vấn đề không xảy ra

Phân tích các vấn đề về nguồn điện của thiết bị

Nắm bắt toàn bộ các trường hợp bất thường của nguồn điện, bao gồm gián đoạn tạm thời, sụt áp và dao động tần số, đồng thời ghi lại xu hướng để giúp điều tra nguyên nhân của sự cố thiết bị không mong muốn và ngừng đột ngột. 

Ghi dữ liệu chất lượng cho các hệ thống điện

 

Ghi lại sự dao động của điện áp, dòng điện, công suất, sóng hài và nhấp nháy khi kết nối một hệ thống biến đổi cao như nguồn năng lượng tái tạo hoặc lưới sạc EV.
Dễ dàng phân tích dữ liệu với phần mềm PQ One đi kèm.

 

Đo lường dòng điện AC/DC 

Sử dụng cảm biến AC/DC Auto-Zero để đo chính xác dòng DC trong thời gian dài.

Vì các cảm biến được cung cấp bởi thiết bị, nên không cần phải cung cấp nguồn điện riêng.

BẢO TRÌ, QUẢN LÝ NGUỒN ĐIỆN VÀ PHÂN TÍCH CÁC VẤN ĐỀ DỄ DÀNG VÀ TIN CẬY HƠN BAO GIỜ HẾT

Tầm quan trọng của năng lượng điện trong xã hội ngày nay đòi hỏi phải bảo trì và quản lý hàng ngày để đảm bảo rằng các vấn đề không xảy ra

Phân tích các vấn đề về nguồn điện của thiết bị

Nắm bắt toàn bộ các trường hợp bất thường của nguồn điện, bao gồm gián đoạn tạm thời, sụt áp và dao động tần số, đồng thời ghi lại xu hướng để giúp điều tra nguyên nhân của sự cố thiết bị không mong muốn và ngừng đột ngột. 

Ghi dữ liệu chất lượng cho các hệ thống điện

Ghi lại sự dao động của điện áp, dòng điện, công suất, sóng hài và nhấp nháy khi kết nối một hệ thống biến đổi cao như nguồn năng lượng tái tạo hoặc lưới sạc EV.
Dễ dàng phân tích dữ liệu với phần mềm PQ One đi kèm.

 

Đo lường dòng điện AC/DC 

Sử dụng cảm biến AC/DC Auto-Zero để đo chính xác dòng DC trong thời gian dài.

Vì các cảm biến được cung cấp bởi thiết bị, nên không cần phải cung cấp nguồn điện riêng.

BẢO TRÌ, QUẢN LÝ NGUỒN ĐIỆN VÀ PHÂN TÍCH CÁC VẤN ĐỀ DỄ DÀNG VÀ TIN CẬY HƠN BAO GIỜ HẾT

Tầm quan trọng của năng lượng điện trong xã hội ngày nay đòi hỏi phải bảo trì và quản lý hàng ngày để đảm bảo rằng các vấn đề không xảy ra

Phân tích các vấn đề về nguồn điện của thiết bị

Nắm bắt toàn bộ các trường hợp bất thường của nguồn điện, bao gồm gián đoạn tạm thời, sụt áp và dao động tần số, đồng thời ghi lại xu hướng để giúp điều tra nguyên nhân của sự cố thiết bị không mong muốn và ngừng đột ngột. 

Ghi dữ liệu chất lượng cho các hệ thống điện

Ghi lại sự dao động của điện áp, dòng điện, công suất, sóng hài và nhấp nháy khi kết nối một hệ thống biến đổi cao như nguồn năng lượng tái tạo hoặc lưới sạc EV.
Dễ dàng phân tích dữ liệu với phần mềm PQ One đi kèm.

 

Đo lường dòng điện AC/DC 

Sử dụng cảm biến AC/DC Auto-Zero để đo chính xác dòng DC trong thời gian dài.

Vì các cảm biến được cung cấp bởi thiết bị, nên không cần phải cung cấp nguồn điện riêng.

Điều tra sự bất thường của nguồn điện

Điều tra nguyên nhân gây ra các lỗi cho thiết bị bao gồm các vấn đề khó để xác định như khi 1 thiết bị gây ảnh hưởng hoạt động cho các thiết bị khác được cung cấp bởi cùng 1 nguồn hoạt động làm gây ra hiện tượng hạ áp 

Xác định chất lượng điện từ hệ thống năng lượng mặt trời

Kiểm tra dao động trong điện áp đầu ra của bộ điều hòa năng lượng trong hệ thống năng lượng mặt trời cùng với điện áp flicker và điện áp tạm thời Bạn cũng có thể đo lường các dao động trong tần số của mạng lưới liên kết với nhau và dao động của điện áp điều hòa và các thành phần hiện tại của đầu ra hệ thống.

Xác định chất lượng của nguồn cung cấp bởi bộ sạc Rapid EV

Vì kênh điện áp thứ tư của PQ3198 được cách ly với ba kênh điện áp đầu tiên của nó, nên thiết bị có thể đo công suất và hiệu suất trên hai mạch riêng biệt. Ví dụ: bạn có thể xác minh chất lượng của đầu vào (AC) và đầu ra (DC) của bộ sạc nhanh EV đồng thời đo công suất và hiệu suất giữa đầu vào và đầu ra.

Điều tra sự bất thường của nguồn điện

Điều tra nguyên nhân gây ra các lỗi cho thiết bị bao gồm các vấn đề khó để xác định như khi 1 thiết bị gây ảnh hưởng hoạt động cho các thiết bị khác được cung cấp bởi cùng 1 nguồn hoạt động làm gây ra hiện tượng hạ áp 

Xác định chất lượng điện từ hệ thống năng lượng mặt trời

Kiểm tra dao động trong điện áp đầu ra của bộ điều hòa năng lượng trong hệ thống năng lượng mặt trời cùng với điện áp flicker và điện áp tạm thời Bạn cũng có thể đo lường các dao động trong tần số của mạng lưới liên kết với nhau và dao động của điện áp điều hòa và các thành phần hiện tại của đầu ra hệ thống.

Xác định chất lượng của nguồn cung cấp bởi bộ sạc Rapid EV

Vì kênh điện áp thứ tư của PQ3198 được cách ly với ba kênh điện áp đầu tiên của nó, nên thiết bị có thể đo công suất và hiệu suất trên hai mạch riêng biệt. Ví dụ: bạn có thể xác minh chất lượng của đầu vào (AC) và đầu ra (DC) của bộ sạc nhanh EV đồng thời đo công suất và hiệu suất giữa đầu vào và đầu ra.

Điều tra sự bất thường của nguồn điện

Điều tra nguyên nhân gây ra các lỗi cho thiết bị bao gồm các vấn đề khó để xác định như khi 1 thiết bị gây ảnh hưởng hoạt động cho các thiết bị khác được cung cấp bởi cùng 1 nguồn hoạt động làm gây ra hiện tượng hạ áp 

Xác định chất lượng điện từ hệ thống năng lượng mặt trời

Kiểm tra dao động trong điện áp đầu ra của bộ điều hòa năng lượng trong hệ thống năng lượng mặt trời cùng với điện áp flicker và điện áp tạm thời Bạn cũng có thể đo lường các dao động trong tần số của mạng lưới liên kết với nhau và dao động của điện áp điều hòa và các thành phần hiện tại của đầu ra hệ thống.

Xác định chất lượng của nguồn cung cấp bởi bộ sạc Rapid EV

Vì kênh điện áp thứ tư của PQ3198 được cách ly với ba kênh điện áp đầu tiên của nó, nên thiết bị có thể đo công suất và hiệu suất trên hai mạch riêng biệt. Ví dụ: bạn có thể xác minh chất lượng của đầu vào (AC) và đầu ra (DC) của bộ sạc nhanh EV đồng thời đo công suất và hiệu suất giữa đầu vào và đầu ra.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

TẢI TÀI LIỆU

LIÊN HỆ