Độ Chính Xác Cao Nhất

Số Kênh Nhiều Nhất

Hoạt Động Linh Hoạt Nhất

Chuyển đổi năng lượng hiệu suất siêu cao

Đặt nền tảng cho công nghệ

Đổi mới để dẫn đến một xã hội bền vững

Những đổi mới công nghệ đang tiến hành trong một loạt các trường khi mọi người cố gắng nhận ra một xã hội bền vững. Hioki Victory chúng tôi cung cấp các công cụ đánh giá tối ưu cho các kỹ sư đang làm việc ngày này qua ngày khác để phát triển các thiết kế tinh vi nhằm sử dụng năng lượng hiệu quả hơn bằng cách loại bỏ tổn thất năng lượng

Độ Chính Xác Cao Nhất

Số Kênh Nhiều Nhất

Hoạt Động Linh Hoạt Nhất

Chuyển đổi năng lượng hiệu suất siêu cao

Đặt nền tảng cho công nghệ

Đổi mới để dẫn đến một xã hội bền vững

Những đổi mới công nghệ đang tiến hành trong một loạt các trường khi mọi người cố gắng nhận ra một xã hội bền vững. Hioki Victory chúng tôi cung cấp các công cụ đánh giá tối ưu cho các kỹ sư đang làm việc ngày này qua ngày khác để phát triển các thiết kế tinh vi nhằm sử dụng năng lượng hiệu quả hơn bằng cách loại bỏ tổn thất năng lượng

Độ Chính Xác Cao Nhất

Số Kênh Nhiều Nhất

Hoạt Động Linh Hoạt Nhất

Chuyển đổi năng lượng hiệu suất siêu cao

Đặt nền tảng cho công nghệ

Đổi mới để dẫn đến một xã hội bền vững

Những đổi mới công nghệ đang tiến hành trong một loạt các trường khi mọi người cố gắng nhận ra một xã hội bền vững. Hioki Victory chúng tôi cung cấp các công cụ đánh giá tối ưu cho các kỹ sư đang làm việc ngày này qua ngày khác để phát triển các thiết kế tinh vi nhằm sử dụng năng lượng hiệu quả hơn bằng cách loại bỏ tổn thất năng lượng

 tính năng chính

Phép đo chính xác đẳng cấp thế giới: Độ chính xác cơ bản ±0.03%, độ chính xác DC ±0.05%, độ chính xác 50 kHz là 0.2%

Nắm bắt chính xác các dao động tần số gây ra bởi chuyển đổi tốc độ cao: hiệu suất lấy mẫu là 18-bit, 15 MHz, Chống Nhiễu (CMRR) 110 dB, 100 kHz

Tối đa phép đo đến 8 kênh đo công suất: Đo công suất trên 8 kênh

Đo chính xác tần số cao, hệ số công suất năng lượng thấp: chức năng cảm biến dòng điện hiệu chỉnh pha tự động

Đồng thời phân tích 4 động cơ: chức năng phân tích đồng thời 4 động cơ/ 2 động cơ

Tích hợp dữ liệu đo vào mạng lưới CAN: chức năng đầu ra CAN hoặc CAN FD

Đánh giá an toàn các biến tần năng lượng mặt trời cao áp tăng dần: 1500 V DC CAT II / 1000 V DC CAT III

PW8001 đặt ra chuẩn mực mới cho các giải pháp phân tích công suất hoàn chỉnh khi HIOKI là nhà sản xuất duy nhất mang đến thiết bị phân tích công suất  hàng đầu và một danh mục đa dạng các cảm biến dòng điện chính xác cao mà HIOKI phát triển và sản xuất. Điều này cho phép căn chỉnh hiệu suất và kết quả trong các phép đo từ DC đến tần số cao và đo hệ số công suất thấp ổn đỉnh và chính xác hơn, nhờ có các chức năng như hiệu chỉnh  pha tự động.

Các thách thức sắp tới của ngành được dự đoán với khả năng đo  dòng điện lớn ở điện áp lên đến 1500 V, tốc độ lấy mẫu 15 MS/s và các ứng dụng đối tượng đo đa kênh sử dụng chất bán dẫn SiC/GaN từ điện hoá ô tô, lưới điện thông minh và lò phản ứng đến nguồn cung cấp năng lượng tái tạo.

Độ chính xác phép đo hàng đầu

Độ chính xác cơ bản ±0.03%, độ chính xác DC ±0.05%, độ chính xác 50 kHz 0.2%*

Việc đánh giá hiệu suất chuyển đổi năng lượng yêu cầu khả năng đo công suất chính xác theo từng dải đo, từ DC đến các tần số cao. PW8001 cung cấp độ chính xác trong các phép đo vượt trội, không chỉ đối với 50/60 Hz mà còn trên toàn dải tần số, gồm DC và 50 kHz. Điều này cho phép đánh giá chính xác hiệu suất chuyển đổi năng lượng, việc mà thường phải thực hiện đo lường nhiều tần số.

* Khi sử dụng U7005

Ghi lại chính xác các dao động điện gây ra bởi chuyển mạch tốc độ cao

Hiệu suất lấy mẫu 18-bit, 15 MHz*

Chống nhiễu (CMRR) 110 dB, 100 kHz*

Việc đánh giá hiệu suất chuyển đổi năng lượng yêu cầu khả năng đo công suất chính xác theo từng dải đo, từ DC đến các tần số cao. PW8001 cung cấp  các phép đo với độ chính xác vượt trội, không chỉ đối với 50/60 Hz mà còn trên toàn dải tần số, gồm DC và 50 kHz. Điều này cho phép đánh giá chính xác hiệu suất chuyển đổi năng lượng, việc mà thường phải thực hiện đo lường nhiều tần số.

* Khi sử dụng U7005

Tối đa 8 kênh công suất để tối ưu công việc đo lường của bạn

Ngày càng có nhiều phần cứng như hệ thống truyền động xe điện(EV) sử dụng biến tần kép  và các hệ thống trao đổi năng lượng điện trong nhà thông minh  sử dụng các thiết kế đa mạch để sử dụng năng lượng hiệu quả. Một thiết bị PW8001 có thể đo công suất trên 8 kênh, cho phép thiết bị có 8 điểm đo công suất như động cơ kép cũng như các thiết bị khác với nhiều mạch

Độ chính xác phép đo hàng đầu

Độ chính xác cơ bản ±0.03%, độ chính xác DC ±0.05%, độ chính xác 50 kHz 0.2%*

Việc đánh giá hiệu suất chuyển đổi năng lượng yêu cầu khả năng đo công suất chính xác theo từng dải đo, từ DC đến các tần số cao. PW8001 cung cấp độ chính xác trong các phép đo vượt trội, không chỉ đối với 50/60 Hz mà còn trên toàn dải tần số, gồm DC và 50 kHz. Điều này cho phép đánh giá chính xác hiệu suất chuyển đổi năng lượng, việc mà thường phải thực hiện đo lường nhiều tần số.

* Khi sử dụng U7005

Ghi lại chính xác các dao động điện gây ra bởi chuyển mạch tốc độ cao

Hiệu suất lấy mẫu 18-bit, 15 MHz*

Chống nhiễu (CMRR) 110 dB, 100 kHz*

Việc đánh giá hiệu suất chuyển đổi năng lượng yêu cầu khả năng đo công suất chính xác theo từng dải đo, từ DC đến các tần số cao. PW8001 cung cấp  các phép đo với độ chính xác vượt trội, không chỉ đối với 50/60 Hz mà còn trên toàn dải tần số, gồm DC và 50 kHz. Điều này cho phép đánh giá chính xác hiệu suất chuyển đổi năng lượng, việc mà thường phải thực hiện đo lường nhiều tần số.

* Khi sử dụng U7005

Tối đa 8 kênh công suất để tối ưu công việc đo lường của bạn

Ngày càng có nhiều phần cứng như hệ thống truyền động xe điện(EV) sử dụng biến tần kép  và các hệ thống trao đổi năng lượng điện trong nhà thông minh  sử dụng các thiết kế đa mạch để sử dụng năng lượng hiệu quả. Một thiết bị PW8001 có thể đo công suất trên 8 kênh, cho phép thiết bị có 8 điểm đo công suất như động cơ kép cũng như các thiết bị khác với nhiều mạch

Độ chính xác phép đo hàng đầu

Độ chính xác cơ bản ±0.03%, độ chính xác DC ±0.05%, độ chính xác 50 kHz 0.2%*

Việc đánh giá hiệu suất chuyển đổi năng lượng yêu cầu khả năng đo công suất chính xác theo từng dải đo, từ DC đến các tần số cao. PW8001 cung cấp độ chính xác trong các phép đo vượt trội, không chỉ đối với 50/60 Hz mà còn trên toàn dải tần số, gồm DC và 50 kHz. Điều này cho phép đánh giá chính xác hiệu suất chuyển đổi năng lượng, việc mà thường phải thực hiện đo lường nhiều tần số.

* Khi sử dụng U7005

Ghi lại chính xác các dao động điện gây ra bởi chuyển mạch tốc độ cao

Hiệu suất lấy mẫu 18-bit, 15 MHz*

Chống nhiễu (CMRR) 110 dB, 100 kHz*

Việc đánh giá hiệu suất chuyển đổi năng lượng yêu cầu khả năng đo công suất chính xác theo từng dải đo, từ DC đến các tần số cao. PW8001 cung cấp  các phép đo với độ chính xác vượt trội, không chỉ đối với 50/60 Hz mà còn trên toàn dải tần số, gồm DC và 50 kHz. Điều này cho phép đánh giá chính xác hiệu suất chuyển đổi năng lượng, việc mà thường phải thực hiện đo lường nhiều tần số.

* Khi sử dụng U7005

Tối đa 8 kênh công suất để tối ưu công việc đo lường của bạn

Ngày càng có nhiều phần cứng như hệ thống truyền động xe điện(EV) sử dụng biến tần kép  và các hệ thống trao đổi năng lượng điện trong nhà thông minh  sử dụng các thiết kế đa mạch để sử dụng năng lượng hiệu quả. Một thiết bị PW8001 có thể đo công suất trên 8 kênh, cho phép thiết bị có 8 điểm đo công suất như động cơ kép cũng như các thiết bị khác với nhiều mạch

Thực hiện các phép đo ngay lập tức

Chức năng nhận dạng và cung cấp nguồn tiêu chuẩn cho các cảm biến dòng

PW8001 cung cấp nguồn cho các cảm biến dòng và tự động đặt tỷ lệ thích hợp cho từng cảm biến. Chỉ cần kết nối các cảm biến và bắt đầu thực hiện các phép đo.

Đo chính xác ở tầng số cao, công suất thấp

Chức năng hiệu chỉnh pha tự động cảm biến dòng*

Sửa chữa lỗi pha rất quan trọng để đo chính xác công suất thấp, tần số cao. PW8001 tự động thu được các đặc tính pha của cảm biến dòng và thực hiện hiệu chỉnh pha với độ phân giải 0,001 °. Do đó, thiết bị có thể nhận ra hiệu suất đầy đủ của các cảm biến dòng mà không yêu cầu quá trình điều chỉnh phức tạp.

Ghi lại điều kiện đo lường

Tự động ghi lại thông tin cảm biến dòng*

Khi bạn kết nối cảm biến dòng với PW8001, thiết bị sẽ tự động nhận model và số serial của nó.

Các điều kiện đo chi tiết có thể được ghi lại cùng với dữ liệu đo.

 

Dòng sản phẩm mở rộng

Hệ thống biến tần EV R & D

Đánh giá tổn thất máy biến áp và cuộn kháng

 

Tiết kiệm nhiên liệu tuân thủ WLTP

(tiết kiệm điện) kiểm tra hiệu năng

 

Đánh giá tổn thất máy biến áp và cuộn kháng

Đánh giá ứng dụng tiết kiệm năng lượng của biến tần trong gia đình

 

 

Thực hiện các phép đo ngay lập tức

Chức năng nhận dạng và cung cấp nguồn tiêu chuẩn cho các cảm biến dòng

PW8001 cung cấp nguồn cho các cảm biến dòng và tự động đặt tỷ lệ thích hợp cho từng cảm biến. Chỉ cần kết nối các cảm biến và bắt đầu thực hiện các phép đo.

Đo chính xác ở tầng số cao, công suất thấp

Chức năng hiệu chỉnh pha tự động cảm biến dòng*

Sửa chữa lỗi pha rất quan trọng để đo chính xác công suất thấp, tần số cao. PW8001 tự động thu được các đặc tính pha của cảm biến dòng và thực hiện hiệu chỉnh pha với độ phân giải 0,001 °. Do đó, thiết bị có thể nhận ra hiệu suất đầy đủ của các cảm biến dòng mà không yêu cầu quá trình điều chỉnh phức tạp.

Ghi lại điều kiện đo lường

Tự động ghi lại thông tin cảm biến dòng*

Khi bạn kết nối cảm biến dòng với PW8001, thiết bị sẽ tự động nhận model và số serial của nó.

Các điều kiện đo chi tiết có thể được ghi lại cùng với dữ liệu đo.

 

Dòng sản phẩm mở rộng

Hệ thống biến tần EV R & D

Đánh giá tổn thất máy biến áp và cuộn kháng

 

Tiết kiệm nhiên liệu tuân thủ WLTP

(tiết kiệm điện) kiểm tra hiệu năng

 

Đánh giá tổn thất máy biến áp và cuộn kháng

Đánh giá ứng dụng tiết kiệm năng lượng của biến tần trong gia đình

 

 

Thực hiện các phép đo ngay lập tức

Chức năng nhận dạng và cung cấp nguồn tiêu chuẩn cho các cảm biến dòng

PW8001 cung cấp nguồn cho các cảm biến dòng và tự động đặt tỷ lệ thích hợp cho từng cảm biến. Chỉ cần kết nối các cảm biến và bắt đầu thực hiện các phép đo.

Đo chính xác ở tầng số cao, công suất thấp

Chức năng hiệu chỉnh pha tự động cảm biến dòng*

Sửa chữa lỗi pha rất quan trọng để đo chính xác công suất thấp, tần số cao. PW8001 tự động thu được các đặc tính pha của cảm biến dòng và thực hiện hiệu chỉnh pha với độ phân giải 0,001 °. Do đó, thiết bị có thể nhận ra hiệu suất đầy đủ của các cảm biến dòng mà không yêu cầu quá trình điều chỉnh phức tạp.

Ghi lại điều kiện đo lường

Tự động ghi lại thông tin cảm biến dòng*

Khi bạn kết nối cảm biến dòng với PW8001, thiết bị sẽ tự động nhận model và số serial của nó.

Các điều kiện đo chi tiết có thể được ghi lại cùng với dữ liệu đo.

 

Dòng sản phẩm mở rộng

Hệ thống biến tần EV R & D

Đánh giá tổn thất máy biến áp và cuộn kháng

 

Tiết kiệm nhiên liệu tuân thủ WLTP

(tiết kiệm điện) kiểm tra hiệu năng

 

Đánh giá tổn thất máy biến áp và cuộn kháng

Đánh giá ứng dụng tiết kiệm năng lượng của biến tần trong gia đình

 

 

Đo lường thông số trực tuyến PMSM

Chức năng đo góc điện

Để điều khiển tốt động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu (PMSM) cần phải đánh giá đặc tính động cơ trong điều kiện vận hành thực tế. Chức năng đo góc điện của PW8001 có thể thực hiện đo điện áp và dòng điện nâng cao. Đây là điều cần thiết để thực hiện điều khiển vector của hệ tọa độ dq. Thiết bị có thể tính toán các giá trị Ld và Lg từ các phép đo góc điện và xác định các thông số động cơ trong điều kiện vận hành thực tế.

*Chỉ các model được trang bị chức năng phân tích động cơ

Bù lỗi phép đo momen xoắn

Các chức năng hiệu chuẩn giá trị momen xoắn kép

Lỗi đo momen xoắn có ảnh hưởng đáng kể đến phân tích động cơ. PW8001 có thể thực hiện các phép ính sử dụng bảng hiệu chỉnh dựa trên các giá trị do người dùng xác định để bù phi tuyến và ma sát. Thiết bị cũng có thể phân tích chính xác các động cơ hiệu suất cao.

*Chỉ các model được trang bị chức năng phân tích động cơ

Đo lường thông số trực tuyến PMSM

Chức năng đo góc điện

Để điều khiển tốt động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu (PMSM) cần phải đánh giá đặc tính động cơ trong điều kiện vận hành thực tế. Chức năng đo góc điện của PW8001 có thể thực hiện đo điện áp và dòng điện nâng cao. Đây là điều cần thiết để thực hiện điều khiển vector của hệ tọa độ dq. Thiết bị có thể tính toán các giá trị Ld và Lg từ các phép đo góc điện và xác định các thông số động cơ trong điều kiện vận hành thực tế.

*Chỉ các model được trang bị chức năng phân tích động cơ

Bù lỗi phép đo momen xoắn

Các chức năng hiệu chuẩn giá trị momen xoắn kép

Lỗi đo momen xoắn có ảnh hưởng đáng kể đến phân tích động cơ. PW8001 có thể thực hiện các phép ính sử dụng bảng hiệu chỉnh dựa trên các giá trị do người dùng xác định để bù phi tuyến và ma sát. Thiết bị cũng có thể phân tích chính xác các động cơ hiệu suất cao.

*Chỉ các model được trang bị chức năng phân tích động cơ

Đo lường thông số trực tuyến PMSM

Chức năng đo góc điện

Để điều khiển tốt động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu (PMSM) cần phải đánh giá đặc tính động cơ trong điều kiện vận hành thực tế. Chức năng đo góc điện của PW8001 có thể thực hiện đo điện áp và dòng điện nâng cao. Đây là điều cần thiết để thực hiện điều khiển vector của hệ tọa độ dq. Thiết bị có thể tính toán các giá trị Ld và Lg từ các phép đo góc điện và xác định các thông số động cơ trong điều kiện vận hành thực tế.

*Chỉ các model được trang bị chức năng phân tích động cơ

Bù lỗi phép đo momen xoắn

Các chức năng hiệu chuẩn giá trị momen xoắn kép

Lỗi đo momen xoắn có ảnh hưởng đáng kể đến phân tích động cơ. PW8001 có thể thực hiện các phép ính sử dụng bảng hiệu chỉnh dựa trên các giá trị do người dùng xác định để bù phi tuyến và ma sát. Thiết bị cũng có thể phân tích chính xác các động cơ hiệu suất cao.

*Chỉ các model được trang bị chức năng phân tích động cơ

Đánh giá an toàn các điều hòa công suất điện áp cao ngày càng tăng

1500 V DC CAT II, 1000 V DC CAT III*

Các hệ thống sản xuất năng lượng tái tạo đang được thiết kế để sử dụng điện áp ngày càng cao để giảm chi phí dựng thiết bị và hao tổn truyền tải. Đánh giá các hệ thống phát điện yêu cầu thiết bị có khả năng đo điện áp cao. PW8001 với Unit đầu vào U7001 có thể đo điện áp cao đầu vào lên đến 1500 V DC (CAT II) và 1000 V DC (CAT III) một cách trực tiếp. (Dây Điện Áp L1025, phù hợp 1500 V DC [CAT II] và 1000 V DC [CAT III], có sẵn)

* Khi sử dụng U7001

Phân tích tổn thất điện năng trongcuộn kháng

Đo lường chính xác nguồn điện hệ số công suất thấp, tần số cao

Để cải thiện hiệu suất chuyển đổi năng lượng, cần phải đánh giá tổn thất điện trong cuộn kháng. Tổn thất cuộn kháng càng thấp, hệ số công suất càng thấp, việc đo lường chính xác càng khó. Khả năng chống nhiễu và các đặc tính tần số cao vượt trội khiến U7005 trở thành công cụ đặc biệt hữu hiệu để phân tích hao tổn điện trong các lò phản ứng hệ số công suất thấp, tần số cao.

Đánh giá an toàn các điều hòa công suất điện áp cao ngày càng tăng

1500 V DC CAT II, 1000 V DC CAT III*

Các hệ thống sản xuất năng lượng tái tạo đang được thiết kế để sử dụng điện áp ngày càng cao để giảm chi phí dựng thiết bị và hao tổn truyền tải. Đánh giá các hệ thống phát điện yêu cầu thiết bị có khả năng đo điện áp cao. PW8001 với Unit đầu vào U7001 có thể đo điện áp cao đầu vào lên đến 1500 V DC (CAT II) và 1000 V DC (CAT III) một cách trực tiếp. (Dây Điện Áp L1025, phù hợp 1500 V DC [CAT II] và 1000 V DC [CAT III], có sẵn)

* Khi sử dụng U7001

Phân tích tổn thất điện năng trongcuộn kháng

Đo lường chính xác nguồn điện hệ số công suất thấp, tần số cao

Để cải thiện hiệu suất chuyển đổi năng lượng, cần phải đánh giá tổn thất điện trong cuộn kháng. Tổn thất cuộn kháng càng thấp, hệ số công suất càng thấp, việc đo lường chính xác càng khó. Khả năng chống nhiễu và các đặc tính tần số cao vượt trội khiến U7005 trở thành công cụ đặc biệt hữu hiệu để phân tích hao tổn điện trong các lò phản ứng hệ số công suất thấp, tần số cao.

Đánh giá an toàn các điều hòa công suất điện áp cao ngày càng tăng

1500 V DC CAT II, 1000 V DC CAT III*

Các hệ thống sản xuất năng lượng tái tạo đang được thiết kế để sử dụng điện áp ngày càng cao để giảm chi phí dựng thiết bị và hao tổn truyền tải. Đánh giá các hệ thống phát điện yêu cầu thiết bị có khả năng đo điện áp cao. PW8001 với Unit đầu vào U7001 có thể đo điện áp cao đầu vào lên đến 1500 V DC (CAT II) và 1000 V DC (CAT III) một cách trực tiếp. (Dây Điện Áp L1025, phù hợp 1500 V DC [CAT II] và 1000 V DC [CAT III], có sẵn)

* Khi sử dụng U7001

Phân tích tổn thất điện năng trongcuộn kháng

Đo lường chính xác nguồn điện hệ số công suất thấp, tần số cao

Để cải thiện hiệu suất chuyển đổi năng lượng, cần phải đánh giá tổn thất điện trong cuộn kháng. Tổn thất cuộn kháng càng thấp, hệ số công suất càng thấp, việc đo lường chính xác càng khó. Khả năng chống nhiễu và các đặc tính tần số cao vượt trội khiến U7005 trở thành công cụ đặc biệt hữu hiệu để phân tích hao tổn điện trong các lò phản ứng hệ số công suất thấp, tần số cao.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

TẢI TÀI LIỆU

LIÊN HỆ