hioki SS7012 Thiết bị tạo nguồn tín hiệu DC banner

THIẾT BỊ TẠO NGUỒN TÍN HIỆU DC

HIOKI SS7012

Máy phát và kiểm tra tín hiệu dòng điện và điện áp DC để bảo trì định kỳ các thiết bị tiêu chuẩn

HIOKI SS7012 nguồn tín hiệu DC nhỏ gọn

Hioki SS7012

Là nguồn tín hiệu DC nhỏ gọn và bộ hiệu chuẩn được sử dụng để thực hiện bảo trì hoặc kiểm tra vòng lặp của hệ thống thiết bị và có thể được vận hành từ máy tính thông qua cáp USB. Nó cũng có thể được sử dụng để hiệu chỉnh nhiệt kế và đo điện áp DC và dòng điện DC.

Hioki SS7012

Có thể phát ra cả điện áp DC (đến ±25.000 V) và dòng điện DC (đến ±25.000 mA) với nhiều chế độ hoạt động khác nhau, phù hợp cho nhiều mục đích sử dụng. Sản phẩm cũng có tính năng đo lường tích hợp, giúp loại bỏ nhu cầu sử dụng các thiết bị đo riêng biệt.

HIOKI SS7012 nguồn tín hiệu DC - thiết bị không thể thiếu trong công tác bảo trì
HIOKI SS7012 nguồn tín hiệu DC - thiết bị không thể thiếu trong công tác bảo trì

Hioki SS7012

Có thể phát ra cả điện áp DC (đến ±25.000 V) và dòng điện DC (đến ±25.000 mA) với nhiều chế độ hoạt động khác nhau, phù hợp cho nhiều mục đích sử dụng. Sản phẩm cũng có tính năng đo lường tích hợp, giúp loại bỏ nhu cầu sử dụng các thiết bị đo riêng biệt.

TÍNh năng chính của hioki SS7012

Cải thiện độ ổn định và giảm chi phí hiệu chuẩn so với mẫu HIOKI trước đây

Đối với hệ thống thiết bị (4 – 20 mA) và thử nghiệm vòng lặp

Kiểm tra thiết bị kiểm soát nhiệt độ và phân phối điện

8 loại cặp nhiệt điện thử nghiệm phát điện nhiệt điện

Lý tưởng cho việc đánh giá thiết bị điện và bảo trì định kỳ các thiết bị sản xuất như bộ hiệu chuẩn

Sử dụng tối đa. 25 mA DC chìm dưới dạng tải điện

Hioki SS7012 Sử dụng làm nguồn tín hiệu cho công tác bảo trì cơ sở sản xuất & thử nghiệm, đánh giá thiết bị điện tử

Kiểm tra vòng kín cảm biến hai dây

Xác minh đầu ra đúng của cảm biến hai dây. SS7012 áp nguồn cho cảm biến dưới dạng CV và theo dõi dòng điện từ cảm biến.

Kiểm tra hoạt động phân phối

Áp dụng dòng mặc định từ SS7012 thay cho dòng đầu ra của cảm biến. Thiết lập âm điện tính SS7012 để hoạt động như tải.

Hiệu chuẩn thiết bị đo nhiệt độ (nguồn TC, CV, CC)

Thay thế đầu ra của cảm biến như điện áp nhiệt điện, dòng điện và điện trở bằng tín hiệu thử nghiệm TC, CV, CC và Rs (100Ω) từ SS7012.

Lưu tới 20 bước trong bộ nhớ

Tối đa 20 mức có thể lưu cho mỗi chức năng nguồn, có thể gọi lại thủ công hoặc tự động tuần tự. Sử dụng chức năng này cho kiểm tra đồng hồ, điều chỉnh lặp lại, thử tuyến tính.

Đo nhiệt độ

Sử dụng sonde nhiệt độ 9184 để đo nhiệt độ từ -25 đến 80 độ C. Ngoài đo nhiệt độ môi trường, có thể hiệu chuẩn đồ đo nhiệt nhiệt điện với bù RJ.

Cầm tay tiện lợi, chính xác ổn định

Bất chấp kích thước nhỏ gọn nhưng độ chính xác cao, tính ổn định ±0,03% đối với CV, CC và ±0,05% ±0,5°C đối với TC(0°C) với độ chính xác đảm bảo 01 năm. Thiết kế cầm tay tiện lợi cho công tác thực địa, hiệu chuẩn và bảo trì.

đây có phải thiết bị bạn đang TÌM kiếm không ?

Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ yêu cầu của bạn